txikinet egitasmoaren berri izan duzu.
txikinet komunikanet-en egitasmo bat da.
bidaliguzu zure eritzia.
Izan zaitez egitasmo honen partaide!
k o m u n i k a n e t i n f o @ t x i k i . n e tOraindik proiektua baino ez dena, zure laguntzarekin gauzatuko dugu.